دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸ ساعت ۰۰:۲۰ : چطور از داخل منزل، شاهد رخداد گذر عطارد باشیم!؟

چطور از داخل منزل، شاهد رخداد گذر عطارد باشیم!؟

 پخش زنده این رویداد را می توانید از سایت زیر مشاهده کنید:

https://www.space.com/mercury-transit-2019-webcasts.html

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸ ساعت ۰۰:۲۰ : چطور از داخل منزل، شاهد رخداد گذر عطارد باشیم!؟