شنبه ۱۸ آبان ۹۸ ساعت ۲۲:۱۸ :رویداد جذابی در راه است؛ رویدادی که تا سال ۲۰۳۲، دیگر اتفاق نخواهد افتاد!

رویداد جذابی در راه است؛ رویدادی که تا سال ۲۰۳۲، دیگر اتفاق نخواهد افتاد!

گذر سیاره‌ی عطارد، از مقابل قرص کامل خورشید :sun_with_face:

 این رویداد نادر، به طور متوسط، در هر قرن، تنها ۱۳ بار اتفاق می‌افتد.

 این گذر، در روز دوشنبه، ۲۰ آبان ماه، رخ خواهد داد.

 

مطلب بعدی: درباره‌ی سیاره عطارد بیشتر بدانید…

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات شنبه ۱۸ آبان ۹۸ ساعت ۲۲:۱۸ :رویداد جذابی در راه است؛ رویدادی که تا سال ۲۰۳۲، دیگر اتفاق نخواهد افتاد!