لایو مشترک آرش دانش و پدرام پاک‌زادیان

تکنولوژی های نوین در نجوم

ویژه برنامه هفته جهانی نجوم ۹۹

تکنولوژی های نوین در نجوم

 

لایو مشترک اینستاگرام

با حضور:

آرش دانش – پدرام پاک‌زادیان

 

یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۲۱

در لایو پیج اینستاگرام voice of cosmos منتظرتون هستیم.

Instagram.com/voiceofcosmos

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات لایو مشترک آرش دانش و پدرام پاک‌زادیان