لایو مشترک اسدالله قمری نژاد و پدرام پاک‌زادیان

گذری بر فعالیت‌های نجوم آماتوری از گذشته تا کنون

ویژه برنامه هفته جهانی نجوم ۹۹

گذری بر فعالیت‌های نجوم آماتوری از گذشته تا کنون

 

لایو مشترک اینستاگرام

با حضور:

اسدالله قمری نژاد – پدرام پاک‌زادیان

 

شنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۲۱

در لایو پیج اینستاگرام voice of cosmos منتظرتون هستیم.

Instagram.com/voiceofcosmos

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات لایو مشترک اسدالله قمری نژاد و پدرام پاک‌زادیان