ماه، دروازه ای به سوی ستارگان

جمعه / ۱۲ مهرماه
ساعت ۱۰ الی ۲۲

 برج میلاد، گالری غربی

در غرفه voiceofcosmos منتظر دیدار شما هستیم.

 

گزارش برگزاری رویداد:

 

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات ماه، دروازه ای به سوی ستارگان