وبینار ویژه برنامه خورشید گرفتگی

وبینار ویژه برنامه خورشید گرفتگی

زمان: 22 خرداد 99 ساعت 18:00 تا 19:30

  • جزئیات کسوف اول تیرماه
  • روش های عکاسی از کسوف
  • ابزارهای مناسب و فیلتر مخصوص عکاسی از کسوف
  • مکان یابی لوکیشن های مناسب عکاسی از کسوف
  • زمان بندی عکاسی از کسوف

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات وبینار ویژه برنامه خورشید گرفتگی