یکصد و نود و یکمین باشگاه نجوم تهران چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸

یکصد و نود و یکمین باشگاه نجوم تهران:dizzy:
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸

ساعت ۱۶‌، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

منتظر شما هستیم. 🤗

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات یکصد و نود و یکمین باشگاه نجوم تهران چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸