یکصد و هفتاد و چهارمین باشگاه نجوم تهران

 یکصد و هفتاد و چهارمین باشگاه نجوم تهران

 

 یکصد و هفتاد و چهارمین باشگاه نجوم تهران

آسمان و رصد – هومن جهانبانی

کلکسیون فضایی – محمد عادل پور

عکاسی از خورشید – خسرو جعفری زاده

شکوه آسمان ایران – مرتضی مرادلی

پایه های تقویم هجری شمسی – استاد محمدرضا صیاد

معادلات تقویم هجری شمسی – احسان مهرجو

روش سیستمی استخراج تقویم – علی ابراهیمی سراجی

 

زمان: چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶

مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران (خیابان کارگر شمالی، روبروی خیابان نوزدهم)

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات یکصد و هفتاد و چهارمین باشگاه نجوم تهران