کارگاه یکروزه نجوم

هزینه شرکت در دوره: ۱۹۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام زود هنگام تا ۱۵ آذر ماه با کد تخفیف off :
۱۷۰,۰۰۰ تومان

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات کارگاه یکروزه نجوم