کارگاه یکروزه نجوم

 

معرفی مدرسین کارگاه

 

هزینه شرکت در دوره: ۱7۰,۰۰۰ تومان

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات کارگاه یکروزه نجوم