تکمیل فرم همکاری با ما
  • انواع فایل های مجاز : mp3, mp4, mkv, flv, zip, rar.
    اگر درخواست همکاری در بخش گویندگی را دارید؛ در صورت تمایل یک نمونه متن خوانی کوتاه با صدای خودتان را ارسال نمایید. ارسال فایل رزومه و یا نمونه کار برای سایر بخش ها لازم نمی باشد. درصورتیکه مایل به ارسال بیش از یک فایل هستید آنها را به صورت فایل فشرده درآورده و سپس ارسال نمایید. توجه نمایید که حداکثر حجم قابل قبول 45 مگابایت می باشد. درخواست شما زمانی به دست ما میرسد که صفحه تایید ارسال مشخصات برای شما نمایش داده شود. فرمت های مجاز: mp3,mp4,mkv,flv,zip,rar
  • به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست