تست نهایی ۲ ماهواره ایرانی برای پرتاب به پایان رسید

مدیر کل فناوری فضایی سازمان فضایی: تست ماهواره دوستی برای پرتاب کاملا آماده است و تست‌های فنی ماهواره پیام دیشب تمام شد و ماهواره در حال بسته بندی و انتقال به محل پرتاب است.

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات تست نهایی ۲ ماهواره ایرانی برای پرتاب به پایان رسید