میدان مغناطیسی و جو زمین

میدان مغناطیسی زمین

میدان مغناطیسی، سپریست حیرت انگیز که سطح زمین را در برابر بمب باران ذرات باردار که توسط بادهای خورشیدی می آیند، محافظت می کند و توسط جریان های الکتریکی واقع در نقاط گوناگون کره ی زمین ایجاد می شود.

 این میدان دارای دو قطب شمال و جنوب که منطبق بر قطب های جغرافیایی نیستند، می باشد. قطب شمال آن در آمریکای شمالی و قطب جنوب آن در منطقه قطب جنوب قرار دارد. این قطب ها ثبات ندارند یعنی به تدریج تغییر مکان می دهند. نکته ی جالب این است که این قطب ها هیچگاه روی قطر کره ی زمین قرار نگرفته و خط پیوند دهنده ی آنها همواره از فاصله ی ۱۲۰۰  کیلومتری مرکز زمین می گذرد. بزرگی این میدان در سطح زمین بین ۲۵-۶۵ میکرو تسلاست.

جو زمین

جو زمین متشکل از لایه ی نازکی از گازهاست که کره زمین را احاطه کرده است. این ترکیب شامل ۷۸٫۱ درصد نیتروژن، ۲۰٫۹ درصد اکسیژن، ۰٫۹ درصد آرگون ، ۰٫۰۳۵ دی اکسید کربن ( البته متغیر ) و مقدار کمی از گازهای دیگر است.

 جو، کره ی زمین و موجودات ساکن آن را از طریق جذب اشعه ی فرابنفش خورشید و کم کردن دمای بالا بین روز و شب، محافظت می کند.

لایه های جو

تراپوسفر ( ۰-۷٫۱۷ کیلومتر ) با ازدیاد ارتفاع دما کاهش میابد.

استراتوسفر ( ۷٫۱۷-۵۰ کیلومتر ) با ازدیاد ارتفاع دما زیاد می شود.

مزوسفر ( ۵۰-۸۰٫۸۵ کیلومتر ) با ازدیاد ارتفاع دما کاهش میابد.

ترموسفر ( ۸۰٫۸۵-۶۴۰ کیلومتر ) با ازدیاد ارتفاع دما زیاد می شود.

اگزوسفر

 

گردآورنده: فاطمه صابری

 

منابع

ویکی پدیای انگلیسی

سایت علمی بیگ بنگ

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات میدان مغناطیسی و جو زمین