کشف سیارات خارج از منظومه ی شمسی

   

به سیاراتی که خارج از منظومه ی شمسی قرار دارند، برون سیاره یا سیاره ی فراخورشیدی گفته میشود.این سیاره ها ممکن است در مدار ستاره هایی به غیر از خورشید قرار داشته باشند و یا به طور مستقل در فضای بین ستاره ای حرکت کنند.تاکنون بیش از۳۰۰۰سیاره از این نوع کشف شده است.

تاریخچه

*جوردانو برونو* فیلسوف ایتالیایی برای اولین بار ستاره های آسمان را به خورشید ما به همراه سیاراتی در گردش به دور آنها، تشبیه کرد و به این دلیل که تشبیه او، مغایر با عقیده ی حاکم در آن زمان یعنی *زمین مرکزی* (زمین مرکز عالم بوده و همه چیز به دور آن میچرخد) بود، وی در آتش سوزانده شد.

در سال ۱۷۱۳ نیوتن در یکی از کتاب هایش به این موضوع اشاره کرده است که “اثری از فراخورشیدی ها نیست”.

در قرن هجدهم میلادی، برخی از رصدگران اعلام کردند که جسم کوچکی به صورت نقطه ای بسیار ریز در کنار ستاره ای دیده اند یا متوجه تغییر در نور ستاره در اثر عبور جسمی تیره از مقابل آن شده اند اما به علت دقت پایین ابراز اندازه گیری در آن زمان، امکان کشف این سیارات وجود نداشت.   

نخستین سیاره ای که در سال ۱۹۸۸میلادی (۱۳۶۷شمسی) به روش *سرعت شعاعی* کشف و توسط ابراز رصدی توانمند، در سال ۲۰۰۲میلادی (۱۳۸۱شمسی) تایید شد، گاما_قیفاووس نام دارد.

در سال ۱۹۹۱میلادی (۱۳۷۰شمسی) گروهی به سرپرستی *اندرو لینه* سیاره ای را به دور یک تپ اختر کشف کردند اما به دلایلی از جمله اینکه بر اثر انفجار ابرنواختری چنین منظومه ای حتما نابود خواهد شد،ادعای خود را پس گرفتند.میتوان گفت که اولین کشف رسمی این سیارات که توسط گروهی به سرپرستی *الکساندر ولسزکزن*  انجام شده، مربوط به دو سیاره در مدار تپ اختر<<پی اس آر بی۱۲+۱۲۵۷>> بوده و در سال ۱۹۹۲میلادی(۱۳۷۱شمسی) به ثبت رسیده است.

سرانجام در اکتبر ۱۹۹۵میلادی (آبان ۱۳۷۴شمسی) *میشر مایور* و *دیدیه کلو* نخستین سیاره ی فراخورشیدی که ۱۶۰برابر زمین بوده و فاصله ای معادل با نیمی از فاصله ی ما با خورشید را با ستاره اش دارد و هر سال آن پنج روز زمینی است، را به دور ستاره ای از رشته ی اصلی ستارگان، کشف کردند که۵۱*  -فرس اعظم* نام گرفت.

 

گرداورنده: فاطمه صابری

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات کشف سیارات خارج از منظومه ی شمسی