‌ پرواز آزمایشی دراگون سرنشین‌دار با موفقیت انجام شد

این پرتاب توسط راکت فالکون ۹ انجام شده.
دراگون حامل سنسور های مختلفی است که مارا از شرایط مختلف برای فضانوردان هنگام سفر مطلع خواهد ساخت.
همچنین از این پرتاب اطلاعاتی را در مورد کارایی فالکون ۹، عملیات اتصال و فرود حین گردش، و اطمینان از حمل‌ونقل خدمه SpaceX به ایستگاه فضایی و.. به دست می‌آوریم.
credit: NASA
_________________
مترجم: سراج موسوی

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات ‌ پرواز آزمایشی دراگون سرنشین‌دار با موفقیت انجام شد