تاریخچه‌ی زمین

حدود ۱۰ میلیارد سال پیش،ستاره ای که از هیدروژن اولیه زاده شده بود، وفات یافت و منفجر گردید و عناصر زیادی از جمله هیدروژن و هلیوم را در فضا آزاد کرد. قریب ۵ میلیارد سال بعد،خورشید و بیش از ۱۰۰ تریلیون اجرام کوچک و بزرگ سماوی که از گاز و جامد و یخ ساخته شده بودند گرد خورشید در مدارهای مختلفی به گردش درآمده به تدریج با هم برخورد کردند که این برخورد گاهی منجر به پدید آمدن جرمی بزرگتر و گاهی کوچکتر شد.

 

 زمین در بدو پیدایش یعنی ۴٫۵ میلیارد سال پیش به صورت کره ای از مواد داغ و نیمه مذاب بود. به تدریج عناصر سنگینتر ته نشین شده و هسته ی فلزی را به وجود آوردند و عناصر سبکتر به سطوح فوقانی آمده و جبه و پوسته را تشکیل دادند، پس از گذشت یک میلیارد سال زمین سرد شد سطح آن جامد گشت. در اثر برخورد شهاب سنگها و در نتیجه به پا خاستن مقدار زیادی گرد و غبار و فوران گازهای داغ و مواد مذاب از لایه های زیرین و از طریق دهانه های آتشفشانی،جو ضخیم سیاره شکل گرفت. سرد شدن تدریجی زمین و رسیدن به دمای مناسب باعث شد بخار آب موجود در جو متراکم شود و طی میلیونها سال بارش باران جو را پاک کرد و اقیانوسها به وجود آمدند

تکامل زمین هنوز هم ادامه دارد پوسته ی زمین توسط فورانهای آتشفشانی در کف اقیانوسها نو سازی شده و دائما در اثر زمین لرزه ها و حرکتهای قاره ای در حال تغییر و تحول است.تناسب گازهای مختلف در جو نیز با دخالتهای انسان به آرامی در حال تغییر است.

 حرکت زمین به صورت یک پوسته ی سنگی ، متشکل از ۱۲ صفحه ی مجزاست هر یک از قاره ها روی یک یا چند صفحه قرار گرفته اند. این صفحات با سرعتی شبیه به رشد ناخن های انسان در حال حرکت اند.صفحه های جامد روی سنگهای نیمه مذاب شناورند که خود این سنگهای نیمه مذاب توسط جریانهای داغی که از هسته ی فلزی زمین فوران میکند، تکان خورده و باعث حرکت صفحات روی زمین میشود.

چهره ی متغیر زمین

  ۲۵۰ میلیون سال پیش دو تکه ی بزرگ خشکی به هم نزدیک شدند و یک خشکی بزرگ به نام <<پانژه آ>> ((Pangaeaرا به وجود آوردند و باقی سطح کره را اقیانوس <<پانتالاسا>> ((Panthalassaپوشاند.بعد از مدتی دریای تتیس این خشکی عظیم را به دو قسمت اوراسیا ((Laurasiaو گندوانلند ((Gandwanalandتقسیم کرد.۱۲۰ میلیون سال پیش اوراسیا از هم شکافت و آمریکای شمالی از اروپا جدا شد. گندوانلند نیز شکافته شد و در نتیجه هندوستان به سمت جنوب آسیا حرکت کرد. قاره ها همچنان به حرکت خود ادامه داده و به شکلی که اکنون می بینیم درآمده اند. ظرف چند میلیون سال آینده قاره ی آمریکا به حرکت خود به سمت غرب ادامه داده و قاره ی آفریقا به اروپا و آسیا ملحق خواهد شد.

 

گردآورنده: فاطمه صابری

 

منابع

ویکی پدیای انگلیسی

سایت علمی بیگ بنگ

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات تاریخچه‌ی زمین