گالیلئو گالیله

گالیلئو گالیله در ١۵ فوریه ی ١۵۶۴، در شهر “پیزا”ی ایتالیا متولد شد. او پنج خواهر و یک برادر داشت و پدرش از موسیقیدانان بنام بود. گالیلئو ابتدا قرار بود کشیش کلیسا شود اما پدرش او را برای تحصیل در رشته ی پزشکی به دانشگاه پیزا فرستاد؛ وی تا ١٩ سالگی تمام مطالعاتش را معطوف ادبیات کرده بود تا اینکه در دانشگاه پیزا رشته ی ریاضیات را برگزید و در سال ١۵٨٨ مدرک دکتری اش را در این رشته دریافت کرد و به عنوان استاد ریاضیات، مشغول به تدریس شد. گالیلئو سه سال بعد به پادوا رفت و در دانشگاه به تدریس هندسه،  مکانیک و نجوم پرداخت و تا سال ١۶١٠ به کارش ادامه داد.

اویل کشف گالیله مربوط به زمانی است که برای یک مراسم به کلیسا رفته بود؛ او مشاهده کرد که چهل چراغ بالای سرش نوسان میکند و با وجود  کوتاهتر شدن دامنه ی نوسانات، زمان هر نوسان ثابت می ماند! این نکته برای او جالب بود لذا در اتاق خود مشغول به انجام آزمایشات عملی در این زمینه شد. آزمایش او به این شیوه بود که وزنه هایی را  توسط ریسمان آویزان کرد و زمان نوسان آنها را _در زمان گالیله ساعتها دقت کنونی را نداشتند و دقت اندازه گیری آنها یک دقیقه بود به همین علت گالیله برای اندازه گیری زمان هر رفت و برگشت، از ضربان نبض خود استفاده میکرد_ اندازه گرفت و بعد از بررسی نتایج حاصل، به این نتیجه رسید که زمان نوسان آونگ به دامنه ی نوسان بستگی ندارد و قانون آونگ _قانون آونگ در موارد متعددی از قبیل اندازه گیری حرکت ستاره ها و مهار روند کار ساعتها به کار میرود._  را کشف کرد. کشف دوم او در واقع رد یکی از نظریات ارسطو بود؛ ارسطو معتقد بود که جسم سنگین سریعتر از جسم سبک سقوط  میکند و گالیله با این نظر مخالفت کرد؛ او بعضی از استادان هم دانشگاهی اش را دعوت کرد تا همراه او به بالای برج پیزا بروند؛ سپس دو گلوله ی توپ به وزن های ۵ و ٠،۵ کیلوگرم را همزمان با هم رها کرد و همه در نهایت تعجب دیدند که هر دو گلوله به طور همزمان به زمین رسیدند! _در مورد صحت این ماجرا تردید وجود دارد و عده ای معتقدند که گالیله در واقع چنین آزمایشی را در  ذهن خود تصور کرده است._ گالیله با استفاده از این آزمایش نظر ارسطو را رد کرد و نشان  داد که سرعت سقوط اجسام به وزن آنها بستگی ندارد!

در همان زمان ها بود که شایع شد یک دوربین قوی اختراع شده است؛ خود گالیله نیز موفق به ساختن یک دوربین شده بود اما دوربین او چندان قوی نبود. او برای اولین بار دوربینی که تا آن زمان مانندش وجود نداشت را رو به آسمان گرفت و با دیدن مناظری که تا به حال کسی موفق به دیدن آنها نشده بود، بسیار به وجد آمد. گالیله مشاهده کرد که بر خلاف نظر ارسطو که ماه را صاف و صیقلی میدانست، ماه پوشیده از کوه و دره هاست و نوری که از خود ساطع میکند در واقع بازتاب نور خورشید است که به سطحش میتابد؛  همچنین گالیله اولین کسی بود که چهار قمر مشتری که گانیمد، کالیستو، اروپا و یو نام داشته و امروزه به اقمار گالیله ای شهرت یافته اند، را مشاهده کند. او همچنین کهکشان راه شیری را رصد کرد و به این نتیجه رسید که ستارگان بسیار بیشتر از آنند که قابل شمارش باشند. علاوه بر این او لکه های خورشیدی را رصد کرد و در نهایت نتایج مشاهداتش را در سال ١۶١٠ در کتابی به نام “قاصد آسمان” منتشر  کرد که با استقبال زیادی مواجه شد؛ البته مخالفان زیادی نیز داشت؛ مردم از او می پرسیدند که چرا تعداد سیارات را هفت نمیداند در حالی که تعداد فلزات هفت است و شمعدان معبد هفت شاخه  دارد و روی کله ی آدمی هفت سوراخ است؟،  گالیله به تمام این سؤالات این گونه پاسخ میداد :”با چشم خود در دوربین نگاه کنید تا از شما رفع اشتباه شود”.

گالیله اختراعات زیادی داشت؛ او عدسی های شیئی و چشمی با کیفیت ساخت و موفق شد کیفیت تلسکوپ های زمان خودش را ارتقاء بدهد. وی همچنین نوعی دماسنج، قطب نما، میکروسکوپ، ساعت پاندولی و بسیاری از ابزارآلات مهم دیگر را اختراع کرد.

گالیله پس از مطالعات  و تحقیق فراوان به این نتیجه رسید که نظریه ی زمین مرکزی مردود است و برعکس، نظریه ی خورشید مرکزی نیکولاس کوپرنیک صحیح و منطقی. گالیله پس از اعلام نظرش در مورد نظریه ی کوپرنیک، مورد خشم کلیسا قرار گرفت؛ کلیسا بار دیگر نظریه ی خورشید مرکزی کوپرنیک را محکوم کرد و گالیله نیز با وجود داشتن دوستان با نفوذی چون “کاردینال بلارین” و “کاردینال باربرینی” به مرگ محکوم شد.

گالیله شاهد سوزانده شدن “جیوردانو برونو” _وی یکی از طرفداران نظریه ی خورشید مرکزی بود._ بود و به دنبال اسطوره شدن نبود؛ به همین علت در جلسه ی دادگاهی که برای محاکمه ی وی ترتیب داده  بودند، حاضر شد و چنین گفت:”من گالیلئو گالیله، فرزند “وینچنزو”، اهل “فلورانس”، در هفتادمین سال از زندگی، در مقابل شما به زانو درآمده ام و درحالی که کتاب مقدس را پیش چشم خود دارم و با دست لمس میکنم، توبه میکنم و ادعای خالی از حقیقت حرکت زمین را انکار میکنم و آن را منفور و مطرود می نمایم. با هدایت عالیجنابان و طلب مغفرت از درگاه پروردگار، آشکارا میگویم: این نظر که خورشید ثابت است و زمین دور آن می چرخد، نظری سخیف و باطل است که هرگز نباید در جایی تدریس و اشاعه شود. من برائت ابدی خود را از این نظریه اعلام میکنم. حقیقت روشن این است که زمین مسطح و ثابت است، این خورشید و ستارگان هستند که پیوسته به دور زمین می چرخند…” میگویند زمانی که گالیله توبه کرد و از جا برخاست و بیرون رفت، کسانی که آنجا بودند دیده اند که او با انگشت این جمله را روی زمین نوشته است “با این همه زمین حرکت میکند”.

گالیله در سال ١۶٣٨ به علت رصد خورشید با روش های ناایمن، نابینا شد اما دست از تلاش برنداشت و به کمک دستیارش، به تحقیق و  مطالعه پرداخت. او اشتباهاتی نیز داشت مانند رد نظر “کپلر” در مورد بیضی بودن مدار سیارات و اثراتی که ماه بر روی جزر و مد دریاها و اقیانوس های زمین دارد، با این حال وی تا پایان عمر بر عقیده اش در رابطه با نظریه ی خورشید مرکزی، استوار ماند و در نهایت در ٨ ژانویه ی ١۶۴٢ از دنیا رفت.

 

گردآورنده: فاطمه صابری

 

منابع:

http://bardad1377.blogfa.com/post-37.aspx

http://asiac.ir/?p=2868

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=349652

http://www.ewb.blogfa.com/post-60.aspx

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%da%af%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%84%d9%87&SSOReturnPage=Check&Rand=0

http://canot.ir/?p=3360

http://www.persianstar.com/solar-system/328-123.html

http://www.beytoote.com/scientific/scientist/great-astronomer-biography-niklas.html?m=1

http://www.haftaseman.ir/webdb/article.asp?id=934

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%da%a9%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%86%db%8c%da%a9&SSOReturnPage=Check&Rand=0

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87+%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c%d8%aa+%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af+%da%a9%d9%be%d8%b1%d9%86%db%8c%da%a9&SSOReturnPage=Check&Rand=0

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=62198

http://www.khabaronline.ir/detail/339574/science/astronomyhttp://iranatlas.info/life/astro.htm

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات گالیلئو گالیله