دوره های زمین شناسی

 

پالئوزوئیک (Paleozoic)

 حدود ۵۴۴ تا ۵۰۵ میلیون سال پیش از سنگهای کامبریان فسیلهای زیادی مربوط به جانوران بی مهره، ماهی ها، گیاهان بزرگ و دوزیستان، به دست آمد. این افزایش چشمگیر گونه های زنده در زمین، انقلاب کامبریان نام دارد که آغاز دوره ی پالئوزوئیک است.

پرمیان (Permian)

خزندگان در این دوره نشانه ها و خصوصیاتی از پستانداران را هم در خود داشتند. این دوره همچنین شدیدترین انقراض را داشته (انقراض پرمیان) که حدود ۲۵۰ میلیون سال پیش روی داد و ۹۰ درصد از گونه های حیاتی در مدت نسبتا کوتاهی منقرض شدند. دانشمندان گمان میکنند که فورانهای عظیم آتشفشانی در محل سیبری کنونی، سبب تغییر آب و هوا و در نتیجه این انقراض شده است.

مزوزوئیک (Mesozoic)

در این دوره خزندگان حکمفرمایان زمین بودند این دوره گاهی عصر دایناسورها هم خوانده میشود.البته پستانداران، پرندگان و گیاهان بازدانه و نهاندانه هم در فسیلهای ۲۰۰ تا ۱۴۰ میلیون سال پیش ثبت شده اند.

کرتاسه (Cretaceaus)

در اوایل این دوره گیاهان بازدانه حکمفرما بودند اما در طول دوران کرتاسه نهاندانه ها (گیاهان گلدار) حکمفرما بوده و تا هم اکنون هم نسل خود را ادامه داده اند.

سنوزوئیک (Cenozoic)

بخش عمده ای از گیاهان و حیواناتی که امروزه میشناسیم در این دوره پا به عرصه ی حیات گذاشته اند.پستانداران از حوادثی که باعث انقراض دایناسورها شد جان سالم به در برده و تا کنون حکمفرمایان روی زمین بوده اند.فسیل نخستین موجودات شبیه انسان مربوط به دو ملیون سال پیش است.نخستین گونه ای که کاملا شبیه انسان بوده، شاید کمتر از ۲۰۰ هزار سال قدمت داشته باشد.

اگر همه‌ی تاریخچه‌ی زمین را در ۲۴ ساعت خلاصه کنیم، نخستین انسانها در دو ثانیه مانده به نیمه شب، ظهور کرده‌اند!!

 

گردآورنده: فاطمه صابری

 

منابع

ویکی پدیای انگلیسی

سایت علمی بیگ بنگ

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات دوره های زمین شناسی