از هند تا آفریقا (فیلم لایو مشترک با خانم پریسا باجلان)

 

فیلم لایو مشترک اینستاگرام

با سرکار خانم پریسا باجلان (عکاس آسمان شب)

پنجشنبه ۲۹ خرداد 99

 

مشاهده آنلاین:

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات از هند تا آفریقا (فیلم لایو مشترک با خانم پریسا باجلان)