رصد خورشیدگرفتگی (فیلم لایو مشترک با آقای حمید جدیری خداشناس)

 

فیلم ویژه برنامه ی خورشید گرفتگی یکم تیر ماه ۱۳۹۹

لایو اینستاگرام مشترک

با جناب آقای حمید جدیری خداشناس (مرد کسوف ایران)

مشاهده آنلاین:

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات رصد خورشیدگرفتگی (فیلم لایو مشترک با آقای حمید جدیری خداشناس)