لایو اینستاگرام مشترک با بهاره صفوی

لایو اینستاگرام مشترک با بهاره صفوی

موضوع لایو: ادعاهای علمی و پزشکی را چگونه بررسی کنیم؟

با حضور: بهاره صفوی (دبیر انجمن ترویج علم و روزنامه نگار علم) – پدرام پاک‌زادیان (مدیر voice of cosmos)

زمان: پنجشنبه ۹ مرداد ۹۹

 

مشاهده فیلم لایو:

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات لایو اینستاگرام مشترک با بهاره صفوی