لایو اینستاگرام مشترک با دکتر امیرمحمد گمینی

لایو اینستاگرام مشترک با دکتر امیرمحمد گمینی

ویژه برنامه رصدخانه‌ی ملی ایران

لایو اینستاگرام مشترک با دکتر امیرمحمد گمینی

موضوع لایو: نگاهی به تاریخ رصدخانه‌ها در ایران

زمان: پنجشنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۰

با حضور: سهیلا نگهبان (مدیر اجرایی voice of cosmos) – دکتر امیرمحمد گمینی(پژوهشگر تاریخ نجوم-دانشگاه تهران)

طراح پوستر: زهره کشاورز

مشاهده فیلم لایو:

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات لایو اینستاگرام مشترک با دکتر امیرمحمد گمینی