لایو اینستاگرام مشترک با علی وکیلی

لایو اینستاگرام مشترک با علی وکیلی

لایو اینستاگرام مشترک با علی وکیلی

موضوع لایو: انبساط کیهان

زمان:  چهارشنبه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۲ 

با حضور: 

    کژال یوسفی (دانش آموخته کارشناسی فیزیک هسته ای و کارشناسی ارشد فیزیک نظری)

    سیدعلی وکیلی (کارشناسی ارشد کیهانشناسی دانشگاه دیدرو پاریس)

طراح پوستر: زهره کشاورز

در پیج اینستاگرام voiceofcosmos@ (مشاهده)

مشاهده فیلم لایو:

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات لایو اینستاگرام مشترک با علی وکیلی