لایو اینستاگرام مشترک با محمد حسین جهان پناه

لایو اینستاگرام مشترک با محمد حسین جهان پناه

موضوع لایو: چی بپوشم؟ می‌خوام برم فضا

زمان: پنجشنبه ۱۰مهرماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۰

با حضور: پدرام پاک‌زادیان (مدیر voice of cosmos) {بعد از برگزاری لایو ویرایش شد} – محمد حسین جهان پناه (نویسنده و روزنامه نگار)     

طراح پوستر: زهره کشاورز

در پیج اینستاگرام voiceofcosmos@ (مشاهده)

مشاهده فیلم لایو:

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات لایو اینستاگرام مشترک با محمد حسین جهان پناه