لایو مشترک اینستاگرام با احسان یوسفی

موضوع لایو: انرژی تاریک و سرنوشت عالم

با حضور: احسان یوسفی(دانشجوی دکتری کیهانشناسی) – پدرام پاک‌زادیان (مدیر voice of cosmos)

زمان: پنجشنبه ۲۰ تیر ۹۹

 

مشاهده فیلم لایو:

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات لایو مشترک اینستاگرام با احسان یوسفی