لایو مشترک اینستاگرام با حافظ آهی

 

موضوع لایو: رسانه‌های جدید و ترویج علم؛ قواعد بازی

 

با حضور:  حافظ آهی (فیلم ساز و مروج علم)  – پدرام پاک‌زادیان (مدیرvoice of cosmos)

زمان: پنجشنبه ۲ مرداد ۹۹

 

مشاهده فیلم لایو:

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات لایو مشترک اینستاگرام با حافظ آهی