ورود به اتاق کنترل
لایو مشترک اینستاگرام با دکتر امیرمحمد گمینی

 

موضوع لایو: چرا انقلاب علمی در قرن هفدهم در غرب روی داد؟

 

با حضور: دکتر امیرمحمد گمینی – استادیار پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران  –  پدرام پاک‌زادیان – مدیر voice of cosmos

زمان: پنجشنبه ۵ تیرماه ۹۹

 

مشاهده فیلم لایو:

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات لایو مشترک اینستاگرام با دکتر امیرمحمد گمینی