ورود به اتاق کنترل
لایو مشترک اینستاگرام با علی ابراهیمی سراجی

موضوع لایو: حلقه آتش (روایت رصد خورشیدگرفتگی یکم تیرماه ۱۳۹۹)

با حضور:  علی ابراهیمی سراجی (منجم آماتور،جستجوگر سایه،عضو هیئت تحریریه ماهنامه نجوم)پدرام پاک‌زادیان (مدیرvoice of cosmos)

زمان: پنجشنبه ۱۲تیر۹۹

 

مشاهده فیلم لایو:

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات لایو مشترک اینستاگرام با علی ابراهیمی سراجی