در جستجوی آسمان شفاف

در جستجوی آسمان شفاف

رصدخانه‎ لاسیا متعلق به ESO، شب‌های بدون ابر زیادی را دارد و از این جهت دیدن میلیاردها ستاره که کهکشان راه شیری را تشکیل دادند یک امر عادی در این منطقه است.

گنبد نشان داده‌شده در این تصویر یکی از سه تلسکوپ شصت سانتی‌متری است که پروژه جستجوی سیارات فراخورشیدی را تشکیل می دهند. این تلسکوپ در اواخر سال ۲۰۱۷ برای نخستین بار نورگیری شد.

این گروه کوچک از تلسکوپ‌ها در درجه اول برای کشف سیارات فراخورشیدی دوردست که در حال عبور از مقابل نور و در نزدیکی ستاره‌های کوتوله قرمز می‌باشند طراحی شده است.

هدف این پروژه کشف هرچه بیشتر سیارات درحال گذر، از جمله سیاراتی به اندازه زمین و در منطقه قابل سکونت، همچنین تعیین ساختار و ترکیبات آن‌ها است. سپس این سیارات توسط بزرگترین تلسکوپ های جهان رصد می‌شوند تا جو آنها بررسی شود.

اعتبار: مهدی زمانی/ ESO

مترجم: مریم اکبر پناه

ویراستار علمی: ساره واحدی

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات در جستجوی آسمان شفاف