ورود به اتاق کنترل
در جستجوی بیگانگان فضایی

در جستجوی بیگانگان فضایی

مترجم: مریم اکبرپناه

ویراستار علمی: ساره واحدی

گوینده: کیمیا حسن نژاد

تدوین: پدرام پاک زادیان

موزیک: Hans Zimmer

 

پخش آنلاین:

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات در جستجوی بیگانگان فضایی