ورود به اتاق کنترل
زیبایی بی حد و حصر

زیبایی بی حد و حصر

این تصویر زیبا که با کاهنده کانونی و طیف‌نگار پراکندگی کم (FORS) تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه جنوبی اروپا(VLT) ثبت شده است منظره ای از ستاره ها در هر سنی را نشان می‌دهد. برخی که نزدیک‌ترند در پیش زمینه خودنمایی می‌کنند و نور برخی دیگر از فاصله‌ای دوردست دیده می‌شود.

به لطف استفاده از فیلترهایی که امکان انتخاب دامنه‌های خاصی از طیف نور را فراهم می‌کند، رنگ‌های متمایز قرمز و آبی در تصویر آشکار شده‌اند. تصاویری که با این فیلترها گرفته می‌شود بدون رنگ هستند، با اختصاص یک رنگ خاص به هر فیلتر و رنگ‌آمیزی عکس ناشی از فیلتر با آن رنگ خاص و ترکیب این عکس ها با یکدیگر تصویر رنگی جذابی ایجاد می‌شود که در آن رنگ‌ها نماینده طول موج‌های مختلف نور هستند.

این قسمت از آسمان که بخش بسیار پرنوری از راه شیری است، در صورت فلکی چلیپا واقع شده است. این تصویر بخشی از برنامه نوآورانه جواهر‌های کیهانی رصدخانه جنوبی اروپاست که طی آن به کمک تلسکوپهای این رصدخانه تصاویری از اجرام کیهانی جالب و دارای جذابیت بصری برای اهداف ترویجی و آموزشی تهیه می‌شود. این برنامه از زمان‌های مرده تلسکوپ استفاده بهینه می‌کند، زمان‌هایی که برای مشاهدات علمی قابل استفاده نیستند. البته همه داده‌های جمع‌آوری‌شده در این برنامه ممکن است برای اهداف علمی هم مناسب باشند و از این رو از طریق بایگانی علوم در رصدخانه جنوبی در اختیار اخترشناسان قرار می‌گیرند.

 

Credit: ESO

مترجم: مریم اکبرپناه

ویراستار علمی: ساره واحدی، علیرضا صادقی

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات زیبایی بی حد و حصر