سنگ نمک فضایی، به حل رمز و راز دیرینه‌ی ستاره‌ی دنباله‌دار کمک می‌کند

سنگ نمک فضایی، به حل رمز و راز دیرینه‌ی ستاره‌ی دنباله‌دار کمک می‌کند

مترجم: محدثه سلطان زاده

ویراستار: فاطمه صابری

گوینده: رامونا خانقایی

تدوین: پدرام پاک زادیان

موسیقی: Kevin MacLeod

 

پخش آنلاین:

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات سنگ نمک فضایی، به حل رمز و راز دیرینه‌ی ستاره‌ی دنباله‌دار کمک می‌کند