سیارک‌های خطرناک

سیارک‌های خطرناک

 سیارک‌های خطرناک

Credit: Esocast

مترجم: عاطفه کیخسروی

ویراستار علمی: ساره واحدی

گوینده: فرناز اعظمی

تدوین: پدرام پاک‌زادیان

 

پخش آنلاین:

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات سیارک‌های خطرناک