ورود به اتاق کنترل
کالیدوسکوپ رنگی

کالیدوسکوپ رنگی

آسمان شب رصدخانه پارانال که متعلق به رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی است با رنگ‌های سبز ،قرمز، آبی و رنگ‌های دیگر به طور باورنکردنی نقاشی شده و مناظر بیابانی اطراف را روشن کرده است.

نور میلیاردها ستاره، سحابی‌های درخشان و سایر پدیده‌های کیهانی که کمان عظیم کهکشان راه شیری را تشکیل می دهند در سرتاسر آسمان کشیده شده ‌است. تلسکوپ بزرگ VLT نیز در مرکز تصویر قابل‌مشاهده است و تمام این‌ اجزا قاب کاملی از رصدخانه پارانال را تشکیل داده است. این نمای منحصربه‌فرد از سایت تلسکوپ نقشه‌برداری طیف مرئی و فروسرخ (VLSTA) که متعلق به رصدخانه جنوبی اروپا است گرفته شده‌است.

جاده پرپیچ‌وخمی که بین دو تلسکوپVISTA وVLT در تصویر زیر دیده می‌شود با چراغ‌های کم‌نور زردرنگ روشن شدند. این چراغ‌ها، تنها نورهای ساخته‌شده توسط بشر در کل این تصویر است. کارکنان رصدخانه پارانال بسیار مراقب هستند که آلودگی نوری غیرضروری ایجاد نکنند زیرا این عمل مانع از فعالیت‌های نجومی سایت در سطح جهانی می‌شود.

کهکشان راه شیری تنها کهکشان قابل مشاهده در این تصویر نیست. دو کهکشان اقماری و نزدیک‌ترین همسایگان کهکشانی ما یعنی ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک را نیز می‌توان به‌عنوان لکه‌های نورانی در زیر کمان راه شیری دید که با نور طبیعی سبز و قرمز دیده می‌شوند.

اعتبار تصویر: ESO/P. Horálek

مترجم: مریم اکبرپناه

ویراستار علمی: ساره واحدی

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات کالیدوسکوپ رنگی