یک باله‌ی کهکشانی

یک باله‌ی کهکشانی

این تصویر، یک جفت کهکشان در حال تعامل را نشان می‌دهد که به نام Arp 271 شناخته می‌شوند. این دو کهکشان NGC 5426 و NGC 5427 نامگذاری شده‌ و هر دو به یک اندازه و مارپیچی هستند.

برخی از اخترشناسان بر این باورند که این کهکشان‌ها در حال ادغام برای تشکیل یک کهکشان واحد هستند. در پی این برهمکنش، در چند میلیون سال آینده، تعداد فزاینده‌ای از ستارگان جدید به وجود خواهد آمد که برخی از آنها را می توان در پل گازی اتصال دو کهکشان، مشاهده کرد. این نوع برخورد، ممکن است برای کهکشان ما، راه شیری نیز اتفاق بیفتد! راه‌شیری به احتمال زیاد، حدود پنج میلیارد سال دیگر با کهکشان همسایه، آندرومدا، برخورد خواهد کرد.

این کهکشان‌ها که بیش از 120 میلیون سال نوری از ما فاصله دارند، توسط ستاره‌شناس، ویلیام هرشل، در سال 1785 کشف شدند. هرشل دانشمندی فعال بود. وی اشعه‌ی مادون قرمز و سیاره‌ی اورانوس را نیز کشف کرد.

Credit: ESO

مترجم: پدرام پاک‌زادیان

ویراستار علمی: فاطمه صابری

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات یک باله‌ی کهکشانی