گراویتی پاسخی برای یک ستاره میکرو لنز شده ی گرانشی

GRAVITY-Resolves-a-Gravitationally-Microlensed-Star

Credit: Esocast 

مترجم: پرتو حبیب پور

ویراستار علمی: ادریس محمدی

گوینده: امیر شعبانی

تدوین: پدرام پاک‌زادیان

 

مشاهده آنلاین:

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات گراویتی پاسخی برای یک ستاره میکرو لنز شده ی گرانشی