اورانوس

مترجم: محدثه سلطان زاده

ویراستار: فاطمه صابری

گوینده: رامونا خانقایی

تدوین: پدرام پاک زادیان

موسیقی: Hollan Holmes

 

پخش آنلاین:

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات اورانوس