گنجینه های پنهان

diamonds-deep-inside-the-earth

 

مترجم: عباس صادق‌زاده
ویراستار: سراج موسوی و ساره واحدی
گرافیست: زهره کشاورز

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات گنجینه های پنهان