My Profile
بستن
جزئیات پروفایل
سید مهدی
موسوی راد

تاریخ تولد: 1375

کاردانی رشته الکتروتکنیک از دانشکده فنی شهید بابایی قزوین

جزئیات اکانت
mahdimouosavirad@outlook.com
تغییر پسورد
شبکه های اجتماعی
http://instagram.com/mahdimouosavirad