آب کره زمین از کجا آمده است؟

آب کره زمین از کجا آمده است؟

مترجم: محدثه سلطان زاده

ویراستار علمی: سید محمد مهدی موسوی – فاطمه صابری

گوینده: طاها محمدی

تدوین: پدرام پاک‌زادیان

 

پخش آنلاین:

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات آب کره زمین از کجا آمده است؟