سفر فضایی می تواند مغز شما را بطور جدی تغییر دهد
سفر فضایی می تواند مغز شما را بطور جدی تغییر دهد

مترجم: محدثه سلطان زاده

ویراستار علمی: فاطمه صابری

گوینده: حنانه امین پور

تدوین: پدرام پاک زادیان

موزیک: Hans Zimmer

 

پخش آنلاین:

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات سفر فضایی می تواند مغز شما را بطور جدی تغییر دهد