کمان راه‌شیری بر فراز آلما

کهکشان راه شیری

کمان کهکشان راه شیری بر فراز صحرای شیلی، رنگ های خیره کننده ای از خود به نمایش می‌گذارد که این یک قاب مناسب را برای آنتن های آرایه میلیمتری در آکاتاما (ALMA) ایجاد می‌کند.

دو کهکشان اقماری راه شیری یعنی ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک در این آسمان صاف و شفاف به صورت لکه هایی در زیر کمان همسایه بزرگترشان یعنی راه شیری دیده می‌شوند

نور مصنوعی سبز رنگی که آنتن های آلما را روشن می‌کند یک تضاد چشمگیر و خیره کننده بصری را با طبیعتی که در بالا گفته شد ایجاد کرده است.

آلما بیش از 5هزار متر بالاتر ازسطح دریا، در صحرای شیلی واقع شده است .

هوای خشک و رقیق در اینجا امکان تماشای منظره ای خیره کننده از جهان را فراهم می‌کند و آن را به مکانی مناسب برای تلسکوپ حساسی مانند آلما تبدیل کرده است.

آلما به جای اینکه یک تلسکوپ منفرد باشد، از 66 آنتن متحرک جداگانه تشکیل شده است که بر فراز فلات چاجنانتور توسعه یافته است.

با استفاده از پیکربندی های مختلف آنتن ها، می توان رزولوشن آلما را برای مشاهده اجرام آسمانی مختلف تنظیم کرد.

اعتبار تصویر: ESO

مترجم: مریم اکبرپناه

ویراستار علمی: ساره واحدی

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات کمان راه‌شیری بر فراز آلما